ProfileHN    waka
     
年齢    古希過ぎ爺 
     
住居    南関東 
     
カメラ   キャノン 一眼デジ